Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Any Thing Essay

Open Document

Below is an essay on "Any Thing" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BIẾN SỐ CỦA BÀI NGHIÊN CỨU

I. GIÁ

1. Định nghĩa:
*Giá là biểu hiện bằng tiền của giá trị trao đổi của hàng hoá. Về nghĩa rộng đó là số tiền phải trả cho một hàng hoá, một dịch vụ, hay một tài sản nào đó.
    ✓ Giá cả của hàng hoá nói chung là đại lượng thay đổi xoay quanh giá trị
- Khi cung và cầu của một hay một loại hàng hóa về cơ bản ăn khớp với nhau thì giá cả phản ánh và phù hợp với giá trị của hàng hoá đó,
- Giá cả sẽ cao hơn giá trị của hàng hoá nếu số lượng cung thấp hơn cầu.
- Giá cả sẽ thấp hơn giá trị của hàng hoá nếu số lượng cung cao hơn cầu.
    ✓ Giá cả của một mặt hàng phụ thuộc vào
- Giá trị của bản thân hàng hoá đó: tức là số thời gian và công sức lao động làm ra nó.
- Giá trị của đồng tiền
- Quan hệ cung và cầu về hàng hoá.
*Giá là thành tố duy nhất trong marketing hỗn hợp có thể tạo ra doanh thu, những thành tố còn lại chỉ tạo ra chi phí. Giá cũng là một trong những thành tố linh hoạt nhất: nó có thể thay đổi nhanh chóng, không giống như các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm hay sự cam kết với các kênh phân phối.
2. Các lý thuyết về giá:
Lý luận giá cả của Mác
    K.Mác là một trong những người đầu tiên sáng lập ra kinh tế chính trị học Macxit. Lần đầu tiên, ông đã nêu ra đối tượng của kinh tế chính trị là quan hệ sản xuất, tức là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, mà trước hết là các quan hệ sở hữu và phân phối. Từ xuất phát điểm đó, ông đi nghiên cứu về sản xuất và lưu thông hàng hóa trong xã hội. Trên cở sở phê phán và kế thừa các học thuyết của các trường phái kinh tế trước đó cộng với thiên tài bẩm sinh, Mác đã xây dựng cho mình một học thuyết kinh tế chính trị hoàn bị. Trong đó, thành tựu đầu tiên phải kể đến là phát hiện ra quy luật giá trị - quy luật kinh tế cơ bản của mọi nền sản xuất và lưu thông hàng hóa. Bằng việc phát hiện ra tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Mác đã phân biệt được hai thuộc tính của hàng hóa là giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị sử...

Show More


Citations

MLA Citation

"Any Thing". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Any-Thing-411062.html>

APA Citation

Any Thing. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Any-Thing-411062.html


John Hamilton | Watch movie | Small Appliances