Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Benefit of Hobby Essay

  • Submitted by: zuladi
  • on February 22, 2014
  • Category: English
  • Length: 3,654 words

Open Document

Below is an essay on "Benefit of Hobby" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

KOLEJ VOKASIONAL BATU LANCHANG
LORONG BATU LANCHANG, 11600 JELUTONG, PULAU PINANG

Nama: SHAFRIZUL FADZLI BIN ELIAS
Pensyarah: Pn. Azni Falina Binti Auziz
Khusus: AUTOMOTIVE
Modul: PENDIDIKAN ISLAM
Kod: A06200
Tajuk: IBADAT HAJI DAN UMRAH

PENDAHULUAN
kajian ini bertujuan melihat atau menyingkap sejauh mana amalan-amalan yang dilakukan itu bertepatan atau bersesuaian dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. Di samping itu, kajian ini cuba untuk mendatangkan hadith-hadith yang berstatus sahih atau yang mempunyai darjat yang boleh untuk dijadikan hujah bagi amalan-amalan yang perlu dilakukan semasa menunaikan ibadah haji dan umrah ini.

Disamping itu, kelebihan atau fadhilat menunaikan ibadah haji dan umrah ini juga akan didatangkan serba sedikit agar dapat menguatkan lagi jasbah umat untuk mengerjakan atau menunaikan ibadah ini. Ini kerana, fitrah manusia dijadikan suka kepada kelebihan atau fadhilat di dalam melakukan sesuatu perkara itu terlebih dahulu. Walaupun perkara ini tidak sepatutnya, tetapi sekurang-kurangnya dapat membantu dalam soal menambah dan menguatkan lagi keyakinan.

Selain itu, sedikit adab-adab semasa menunaikan ibadah haji dan umrah ini juga akan disentuh di dalam kajian ini, ini kerana setiap perbuatan kita adalah sangat penting dilakukan dengan mengikut sunnah agar setiap perbuatan kita menjadi ibadah dan juga mendapat pahala daripadaNya.

           Pertamanya, saya  ingin mengucapkan ribuan  terima kasih kepada  guru saya iaitu  TUAN SYED FADZILLAH BIN SYED NORDIN dan EN.MOHD FAIZAL BIN DAHLAN kerana dengan bantuannya, saya dapat menyiapkan folio AUTOMOTIF ini dengan jayanya. Tanpa bimbingan guru   saya pasti tidak akan dapat menyiapkan projek ini tepat masanya.

              Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibubapa saya iaitu ELIAS BIN ISMAN dan NOORMAH BINTI SALIM kerana tanpa sokongan mereka serta keluarga saya, saya tentunya tidak dapat menghapiskan folio saya .Kedua ibubapa saya bukan sahaja memberi...

Show More


Citations

MLA Citation

"Benefit of Hobby". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Benefit-Of-Hobby-584611.html>

APA Citation

Benefit of Hobby. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Benefit-Of-Hobby-584611.html


Aquarion Evol | Haunted Transylvania 2 | Ha-Ha Land Season 2