Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Bølger I Guitar Essay

Open Document

Below is an essay on "Bølger I Guitar" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Projekt: Guitaren


En guitar består af en resonanskasse - kroppen - med påsat hals og gribebræt. I forpladen findes lydhullet samt broen, hvor strengene er fæstnet. Den klassiske guitars seks strenge er af nylon, dog er de tre med de dybeste toner omspundet med metal. Strengene går fra broen, hen over lydhullet, op langs gribebrættet, til hovedet. Strengenes navne og frekvenser (dersom guitaren er stemt tempereret) fremgår af tabellen nedenfor:

|streng         |E               |A               |D               |G               |H               |E´             |
|f/Hz           |82,4           |110,0           |146,8           |196,0           |246,9           |329,6           |

Strengenes frie længder i grundsvingningen er normalt 65 cm.
  Når vi spiller på en guitar, ændrer vi strengenes frekvens ved at ændre på deres længder. Det gør vi, ved at der på gribebrættet er anbragt nogle såkaldte bånd, som vi kan presse strengen imod med en finger. Båndene er anbragt, så tonen stiger med en halv tone, når vi flytter fingeren fra et bånd og ned til det næste.


Båndenes placering

Når en streng svinger, dannes en stående bølge med bølgelængden:

(1) ( = 2 ( L

hvor L er længden af den svingende del af strengen (afstanden fra broen til forkanten af båndet). Hastigheden v af den stående bølge på strengen kan findes af formlen:

(2) v = f ( (

hvor f er svingningsfrekvensen. Da v er konstant for hver streng, og dermed uafhængig af f og   , fås af (1) og (2) at f og L er omvendt proportionale.
  Nummererer vi båndene i rækkefølge fra hovedet og ned mod kroppen med n = 0, 1, 2, 3, ... og kalder vi frekvensen, når vi holder fingeren ved det n'te bånd, for fn og længden af den svingende del af strengen for Ln, får vi:


        [pic]
for to nabobånd er da:

(3) [pic]

Hvis båndene er anbragt for at opnå en tempereret stemning af guitaren, skal dette forhold have den konstante værdi [pic].
  Mål længderne Ln og beregn...

Show More


Citations

MLA Citation

"Bølger I Guitar". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Bolger-I-Guitar-583105.html>

APA Citation

Bølger I Guitar. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Bolger-I-Guitar-583105.html


Chap 81 2018-05-10 21:38:40 | ダウンロード APK | Alice Through the Looking Glass 1987