Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Cara Memupuk Perpaduan Kaum Essay

  • Submitted by: MuhdHafizZamri1
  • on February 27, 2014
  • Category: History
  • Length: 865 words

Open Document

Below is an essay on "Cara Memupuk Perpaduan Kaum" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

CARA-CARA MEMUPUK PERPADUAN KAUM
Perpaduan kaum di Malaysia pada masa sekarang boleh dikatakan hanya ditahap memuaskan. Kebanyakan perbalahan antara kaum berlaku disebabkan didikan atau suasana yang dihadapi oleh seseorang individu tidak seperti apa yang kita harapkan. Oleh itu, untuk memantapkan lagi perpaduan antara kaum memerlukan langkah-langkah yang memberangsangkan supaya hasil yang positif dapat diperoleh.
Perpaduan kaum mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat dan negara. Isu perpaduan kaum tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat. Terdapat beberapa cara bagi memupuk perpaduan kaum di negara kita.
Pertama sekali, ibu bapa memainkan peranan penting dalam hal ini kerana jika setiap generasi mempunyai ibu bapa yang mengambil berat tentang perpaduan antara kaum ini. Nescaya, perkara ini sudah tidak perlu dipandang serius sekarang. Ibu bapa perlu mendidik anak mereka tentang kepentingan perpaduan kaum ini sejak dibangku sekolah lagi. Lebih bagus jika anak mereka disekolahkan di sekolah kebangsaan yang mempunyai murid berbilang kaum supaya pembelajaran mereka bukan hanya dirumah.
Ibu bapa juga hendaklah menjadi contoh yang dapat diteladani oleh anak-anak mereka dengan mengamalkan sikap hormat-menghormati antara jiran dan tidak lupa juga kepada masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Sebagai usaha, ibu bapa boleh menziarahi jiran ataupun rakan yang berlainan bangsa supaya perpaduan antara dua atau lebih keluarga akan terjalin. Dengan itu, supaya mereka sedar akan keindahan bermasyarakat majmuk yang hanya terdapat di Malaysia.
Seterusnya, ibu bapa juga perlulah menggalakkan anak-anak mereka menonton filem , drama dan iklan yang bertemakan perpaduan antara kaum. Statistik yang sahih telah menunjukkan filem-filem ini memang jauh lebih efektif dan berkesan berbanding dengan bahan bertulis kerana persembahan media elektronik lebih menarik. Maka , pelbagai iktibar dan pengajaran dapat diperoleh oleh generasi muda melalui persembahan-persembahan elektronik...

Show More


Citations

MLA Citation

"Cara Memupuk Perpaduan Kaum". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Cara-Memupuk-Perpaduan-Kaum-587194.html>

APA Citation

Cara Memupuk Perpaduan Kaum. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Cara-Memupuk-Perpaduan-Kaum-587194.html


Eight Steps toward Integrity | Broad City (30) | Amy Morton