Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Gerko Essay

  • Submitted by: jiasimin
  • on February 21, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 272 words

Open Document

Below is an essay on "Gerko" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Pengenalan
Menurut Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979), sekolah-sekolah digalakkan menubuh persatuan atau   kelab, sukan dan badan beruniform   yang boleh mendatangkan faedah kepada pelajar.   Pemilihan persatuan atau kelab, sukan dan badan beruniform yang hendak ditubuhkan itu hendaklah berasaskan kepada kemudahan yang ada dan kesesuaian dengan suasana dan persekitaran serta keperluan tempatan. Walaubagaimanapun, penubuhan unit-unit dalam ketiga-tiga bidang adalah tertakluk kepada tatacara tertentu.

Faktor Yang Mempengaruhi Penubuhan Unit Kokurikulum

Objektif Penubuhan Unit Kokurikulum
Mengumpulkan generasi muda yang mempunyai potensi, minat, hasrat dan kecenderungan yang sama supaya mereka dapat :
  * Melancarkan aktiviti secara social turut berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati.
  * Memupuk sifat kerjasama dan potensi kepimpinan dalam sanubari generasi muda untuk mencapai matlamat yang ditentukan.
  * Menwujudkan wadah bagi murid-murid mengembang serta menonjolkan bakat sendiri .

Matlamat Penubuhan Unit Kokurikulum
  * Menyediakan pengetahuan & pengalaman bagi perkembangan mental, bakat, jasmani, rohani & pembentukanan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.
  * Meransang murid-murid mengisi masa lapang dengan kaedah yang berfaedah .
  * Meningkatkan tahap disiplin murid melalui penyemaian nilai murni dan sikap positif semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.
Prosedur Penubuhan
  i. Persatuan yang tidak mempunyai badan induk   seperti persatuan berasaskan akademik (rujuk lampiran*).

  ii. Persatuan yang bergabung & mempunyai badan induk ( badan beruniform ) untuk mengelola, mendaftar & menyelaraskan di peringkat daerah, negeri atau pusat.

Perlantikan Dan Pemilihan Ahli Jawatankuasa
Perlantikan Jawatankuasa :
  * Pemilihan dibuat secara terbuka dalam mesyuarat agung
  * Setiap ahli berhak mencalon, memilih serta   melantik jawatan yang...

Show More


  • Submitted by: jiasimin
  • on February 21, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 272 words
  • Views: 32
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Gerko". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Gerko-410047.html>

APA Citation

Gerko. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Gerko-410047.html


Master's- Prepared Nurse Interview | L'Oreal Colour Riche Lipstick Ballerina Shoes | 原来你还在这里