Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Mafia Essay

Open Document

Below is an essay on "Mafia" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Dziś słowo "mafia" nabrało bardzo szerokiego znaczenia. Dla wielu to każda większa grupa przestępcza. Dla niektórych to rząd albo biznesmeni.
Samo pochodzenie słowa mafia jest niejasne, powstanie mafii jako organizacji nastąpiło   ok. XII wieku we Włoszech. Organizacja ta miała charakter tajnego stowarzyszenia, organizacji samopomocy dla celów ochrony ludności przed nadużyciami obcych wojsk i zbójeckimi napadami. Z czasem z powodu słabości struktur państwowych i niechęci ludności do aparatu władzy organizacja ta w rolniczych społecznościach sycylijskich nabierała znaczenia, stając się pewnego rodzaju alternatywą dla struktur państwowych.
Wiek XIX, a więc zjednoczenie Włoch i rodzenie się nowoczesnego państwa włoskiego to czas tworzenia się przestępczości zorganizowanej na biednym Południu. Nie można powiedzieć, że mafię sycylijczykom ktoś narzucił, wyrażała ona potrzeby wiejskich warstw społecznych. Pojawienie się mafii i rodzenie państwa włoskiego to były dwa jednocześnie trwające procesy. Dlatego też należy zgodzić się ze stwierdzeniem Franchetta i Sonnino, który zawarli w swym klasycznym raporcie o wyspie z 1876 r.: że „potęga mafii nie jest oparta na strachu, ale na autorytecie moralnym, zakorzenionym w powinowactwie samej mafii z normami kulturalnymi obowiązującymi na Sycylii”.
Po drugiej wojnie światowej mafia przeszła przez proces zmian, zorientowała się na pracę w miastach, zaczęła zajmować się przemytem narkotyków i broni, oraz przejmować dotacje na rozwój Południa. W latach 50-tych przyczyniła się do powstania międzynarodowego rynku handlu narkotykami. Zarobione w ten sposób pieniądze są prane i inwestowane w legalne przedsięwzięcia.
Kolejną przyczyną wrośnięcia mafii w społeczeństwo sycylijskie było to, że większość włoskich mafiosów urodziło się w małych sycylijskich wioskach i, co ciekawe, początkowo wcale nie byli postrzegani jako okrutnicy, którzy grabią ludzi. Mafia bowiem nie była zorganizowaną grupą bandytów, stanowiła raczej system powiązań...

Show More


Citations

MLA Citation

"Mafia". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Mafia-584588.html>

APA Citation

Mafia. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Mafia-584588.html


Mighty Space Miners OVA Episode 1 English Dubbed | Flash (2014) Saison 5 Streaming VF | Kikaider 01: The Animation