Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Språkförhållanden Essay

  • Submitted by: Xantroz
  • on February 26, 2014
  • Category: Social Issues
  • Length: 2,739 words

Open Document

Below is an essay on "Språkförhållanden" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

| 2012 |
| JENSEN Gymnasium
Jonathan Haddad
|

Språkförhållanden i Sverige och Norden |
      |

Innehållsförteckning
Dialekter i Sverige 2
Officiella minoritetsspråk i Sverige 4
Skillnader mellan nordiska språk och språk i Norden 6
H. C. Andersen 8
Henrik Ibsen 9
Kort avsnitt från H. C. Andersens textstycken 10

Språkförhållanden i Sverige och Norden
Dialekter i Sverige
Vilka dialekter talas?
Alla språk i världen i världen har en sak gemensamt, nämligen att allihop består av dialekter. Dialekter kan låta roligt och dialekter kan låta fullkomligt obegripligt och vara frustrerande för lyssnaren. En dialekt är väldigt personlig och därmed också väldigt intressant, för hur skulle det vara om alla svenskar talade på samma sätt?
Svenskan har sex regionala dialektområden som man vanligtvis talar om. Dessa är norrländska mål, sveamål, östsvenska mål, götamål, gotländska mål och sydsvenska mål. De regionala dialektområdena är lättare att urskilja på grund av deras tydliga färgningar. Inom alla regionala dialektområden förekommer mindre, lokala dialekter som oftast är svårare att knyta till någon särskilt dialekt. De lokala dialekterna har unika drag i sitt språk som inte påträffas någon annanstans än i det specifika dialektområdet.
Vilka krav måste en dialekt uppfylla?
Varje dialekt har sin egen melodi, det är denna melodi som vi lyssnar till och försöker koppla till ett specifikt geografiskt område. För att en dialekt ska få räknas som en egen dialekt måste den ha ett urskiljbart uttal där betoningen av ord är tydligt urskiljbar från övriga dialekter och en meningsbyggnad som skiljer sig från skriftspråket. I andra avseenden måste även en dialekt ha ett eget ordförråd och egna böjningar av ord.
Exempelvis kan en kvinna från Löderup i Skåne låta så här:

Vid analysering av transkriptionen till vänster kan vi konstatera att uttal, meningsbyggnad, ordförråd och böjningar skiljer sig märkbart från det svenska skriftspråket till höger. Denna...

Show More


  • Submitted by: Xantroz
  • on February 26, 2014
  • Category: Social Issues
  • Length: 2,739 words
  • Views: 25
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Språkförhållanden". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Sprakforhallanden-586543.html>

APA Citation

Språkförhållanden. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Sprakforhallanden-586543.html


Shamanic Princess Episode 2 English Dubbed | Animowane | 1920: Evil Returns (2012)