Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Translation of Ukrainian Poems Essay

  • Submitted by: lya0000
  • on February 21, 2013
  • Category: English
  • Length: 3,014 words

Open Document

Below is an essay on "Translation of Ukrainian Poems" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01


Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
                                                               
кафедра теорії та практики перекладу
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(РОБОТА)

з англійської мови

на тему: Проблема передачі національного колориту при перекладі творів Т.Г.ШевченкоСтудента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки 6.020303 Філологія
спеціальності_______________________
Животкової Ольги Миколаївни
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

Національна шкала ________________    
Кількість балів: __________Оцінка:   ECTS _____

                                                                    Члени комісії           ________________   ___________________________
                                                                                                                                            (підпис)                         (прізвище та ініціали)
                                                                                                      ________________   ___________________________
                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали)
                                                                                                                                ________________   ___________________________
                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціалим. Луганськ – 2013 рік
ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА...

Show More


Citations

MLA Citation

"Translation of Ukrainian Poems". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Translation-Of-Ukrainian-Poems-410051.html>

APA Citation

Translation of Ukrainian Poems. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Translation-Of-Ukrainian-Poems-410051.html


XXL BABY SHOPPING 🛍 👶🏼 Er wird so schnell groß .. | Bibi | ボトムス | KUMPULAN LAGU PONGDUT KENDANG PALING NENDANG Blekuk Blekuk.mp3