Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Woork Essay

  • Submitted by: loudavox
  • on February 18, 2014
  • Category: Social Issues
  • Length: 613 words

Open Document

Below is an essay on "Woork" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

D1. Disgrifo cam datblygiad cymdeithasol   disgwyliedyg plant 4 oed;
Dymar sgiliau cymdeithasol plentyn 4 mlwydd oed, mae nhwn gallu bwytan fedrus gyda llwy a ffarc, mae yn gallu golchi a sychu eu ddwylo, a brwsion ddannedd. Mae nhwn gallu dadwisgo a gwisgo ei hun, ac eithro carrai, teis a botymau ar y cefn. Mae nhw yn aml yn dangos sensitifrwydd tuag at eraill. Nhw yn dangos synnwyr digrifwch, drwy eu siarad au gweithredoedd. Nhw yn hoffi bod yn annibynol ac yn benderfynol iawn. Mae nhwn hoffi bod gyda phlant eraill.
‘They may start to use words and actions in imitation of other people.’
Tassoni 2007.
‘Children take on a role in their play, for example a fire fighter, a baby’
Tassoni 2007.

D2. Disgrifio cam datblygiad cymdeithasol disgwyliedyg plant 5 oed;
Dymar sgiliau cymdeithasol plentyn 5 oed yn gwisgo ac yn dadwisgo heb gymorth, ond o bosibl yn cael anhwaster a chareiau. Mae nhw yn dangos hoffterau ac anhoffterau amlwg, rhai heb fawr o resymau amlwg – er enghraifft, maen bosibl y bydd plentyn yn bwyta moron a dorrwyd yn stribedi ond nid os byddynt wedi cael eu torrin gylchoedd. Nhw yn gallu diffyru eu hunain am gyfnodau hirach, er enghraifft edrych ar y lyfr neu wylio fideo. Mae yn dangos cymdeimlad ac yn cysuro ffrindiau sydd wedi cael eu brifo, Yn mwynhau gofalu am anifeiliad anwes. Mae yn dewis eu ffrindiau eu hunain.
‘Playing with other children is increasingly important and some children to make some close friendships’                      
                                      Tassoni 2007.
D3.disgrifio un dull addass o arsylwi a chofnodi datblygiad cymdeithasol plant 5 oed.
Dull addas ar gyfer datblygiad cymdeithasol 5 oed yw arsylwed disgrifiad rhydd, mae’r ffordd addas oherwydd rydych yn cofnodi llawer o wybodaeth a llawer o pethau beth mae’r plentyn yn wneud ac beth rwyt   ti’n weld wrth arsylwi.
‘observing children is a skill that anyone can develop, but few people are nature observers’
Sheila Riddall-Leech 2008...

Show More


  • Submitted by: loudavox
  • on February 18, 2014
  • Category: Social Issues
  • Length: 613 words
  • Views: 29
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Woork". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://teachingsail.com/free-essays/Woork-583021.html>

APA Citation

Woork. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://teachingsail.com/free-essays/Woork-583021.html


after effects online maker | Klaras Fall | Без границ (2015) WEB-DLRip | iTunes